Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu projekts

Par projektu

Par Norvēģijas grantiem:

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

  1.  Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
  2.  Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
  3.  Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
  4.  Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
  5.  Tieslietas un iekšlietas


Par projektu:

Projekts “Jaunu produktu ieviešana ražošanā SIA “CrossChem”” saņem grantu 223 137 EUR apmērā no Norvēģijas. Projekta mērķis ir ieviest ražošanā jaunu produktu “AdBlue® EVO.”

Projekta apraksts

Projektu atbalsta Norvēģijas granti | Supported by a Grant from the people of Norway

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Projekta nosaukums: Jauna produkta ieviešana ražošanā SIA “CrossChem”

Projekta numurs: Nr. AK-IES/2

Programma: Bizness un Inovācijas

Atklāts konkurss: “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Projekta partneris: AS “Produkt og Produksjonsutvikling” (Norvēģija)

Līdzfinansējuma saņēmējs: SIA “CrossChem”

Kopējās attiecināmās izmaksas: 495 859.20€

Grantu finansējums: 223 136.64€

Projekta mērķis: ieviest ražošanā jaunu produktu “AdBlue® EVO”.

Īstenošanas vieta: Olaines pagasts, Olaines novads, ”Naftaluka”, “Jaunvīntapi, Naftaluka 1”

Ieviešanas laiks: 21 mēnesis (no 2021.gada 10. decembra līdz 2023.gada 9. septembrim)

Kontaktpersona: Dagnija Turlaja, izpilddirektore, dagnija.turlaja@crosschem.lv

Papildu informācija par programmu: www.eeagranti.lv

Jaunākās ziņas par projektu

24.01.2022

SIA CrossChem piesaista Norvēģijas grantu teju pusmiljona eiro vērtam projektam

CrossChem ieguvis vairāk nekā 223 tūkstošus eiro Norvēģijas grantu (Norway Grants) programmā “Bizness un Inovācijas” projektam “Jaunu produktu ieviešana ražošanā SIA CrossChem”. Kopējā projekta summa sasniedz teju pusmiljonu – 495 859 eiro. Lasīt vairāk