Korporatīvā ilgtspēja (ESG)

Uzņēmumam mērķis ir līdz 2040. gadam kļūt oglekļa neitrālam.
SIA CrossChem fokusējas uz tādu produktu ražošanu, kas palīdz mazināt transporta nozares radīto kaitīgo ietekmi uz gaisa kvalitāti. Transports ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem, kas izraisa elpošanas un sirds un asinsvadu slimības. Katru gadu PVO Eiropas reģionā notiek aptuveni 100 000 priekšlaicīgu nāves gadījumu pieaugušajiem, kas saistīti ar gaisa piesārņojumu – autotransporta radītās emisijas veido ievērojamu to daļu.

Vides ilgtspēja

Ūdens kvalitāte

Ūdens pieejamība ir cilvēka un sabiedrības labklājības pamats. Tajā pašā laikā tā ir nozīmīgi arī ekonomikai, jo ūdenim ir būtiska nozīme pārtikas, elektroenerģijas, kā arī citu veidu ražošanā.

 • Izmantojot filtrētu krāna ūdeni, nevis pudelēs iepildītu ūdeni, samazinām atkritumu daudzumu un CO2 emisijas transportēšanas laikā. Turklāt tā ir vienkārša darbība, ko katrs darbinieks var praktizēt katru dienu.
 • Mēs plānojam savākt lietus ūdeni un izmantot to ražošanā kā tehnisko ūdeni – tas ļautu mums katru gadu ietaupīt ievērojamu ūdens daudzumu.

Atbildīgs patēriņš un ražošana

Mēs samazinām plastmasas patēriņu ražošanas procesos, izmantojot atkārtoti uzpildāmās tvertnes. 1000 l plastmasas IBC konteinerus atkārtoti izmantojam līdz pat 40 reizēm, 210 l mucas līdz pat 60 reizēm, tad tās tiek pārstrādātas.

 • Elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā tiek samazināts, izslēdzot iekārtas, kad tās netiek lietotas (izvairoties no gaidīšanas režīma).
 • Iegādājoties jaunas ražošanas un biroja iekārtas, pievēršam uzmanību energoefektivitātes rādītājiem.
 • Telpu uzkopšanai izmantojam bioloģiski noārdāmus tīrīšanas līdzekļus, kas samazina toksisko ķīmisko vielu nokļūšanu vidē.
 • Telpu remontam mēs izmantojam materiālus, kas ir radīti no videi draudzīgām vielām.
 • Mūsu mērķis ir ražošanas process bez atkritumiem, vienlaikus praktizējam arī atbildīgu atkritumu šķirošanu.
 • CrossChem SIA sadarbojas ar partneriem, kuriem ir tāds pats redzējums un filozofija par ilgtspējas praksi.

Rīcība klimata jomā

Mūsu pārliecība un mērķis ir ražot videi draudzīgus produktus, kas samazina vai neitralizē cilvēku un rūpniecības radīto kaitīgo ietekmi uz dabu.

 • Līdz 2021. gadam mūsu ražotais AdBlue® un AUS40 ir palīdzējis samazināt transporta nozares radīto NOx emisiju par 390 000 tonnām.
 • Līdz 2022. gadam mēs plānojam būvēt un pāriet uz elektroenerģijas ražošanu no saules paneļiem.
 • Mūsu mobilo staciju tīkls samazina plastmasas patēriņu un transporta radīto piesārņojumu.
 • Mēs veicinām bezpapīra praksi birojā, izmantojot digitālo dokumentāciju.
 • Ja tomēr nepieciešama dokumentu druka, izmantojam pārstrādātu papīru un nodrošinām tā turpmāku pārstrādi.

Sociālā atbildība

Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme.

Ņemot vērā nozari, kurā darbojamies, mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma darbiniekiem drošu darba vidi un apstākļus, kas nerada apdraudējumu.

 • Visi darbinieki saņem sociālās garantijas, stabilu atalgojumu, izaugsmes iespējas un veselības apdrošināšanu.
 • Visiem darbiniekiem uzņēmums nodrošina vienlīdzīgas karjeras attīstības iespējas. 
 • Birojā darbiniekiem ir atsevišķas atpūtas zonas ar regulējama augstuma rakstāmgaldiem un ergonomiskiem krēsliem.
 • Mēs atbalstām dzimumu līdztiesību. Mūsu uzņēmumā vīrieši un sievietes saņem vienādu atalgojumu par vienādu darbu.

Ražošana, inovācija un infrastruktūra

Nepārtraukti uzlabojumi ir CrossChem ikdienas mērķis, kas virza uz priekšu katru komandas biedru, mehānismus un procesus kopumā.

 • Inovatīvais ražošanas process prasa minimālu cilvēku iesaisti un ļauj efektīvi piegādāt produktu tirgū tieši tur, kur ir pieprasījums.
 • Iepakošanas līnijas modernizācija palielinās produktivitāti 3 reizes ar esošo darbinieku skaitu.
 • LEAN vadības ieviešana un jauna ERP (Enterprise Resource Planning) sistēma, kas tiks izveidota 2022. gadā, palīdzēs uzlabot uzņēmuma darbību
 • Ķīmisko vielu testēšanas laboratorija sāka darboties 2021. gadā un samazina testēšanas izmaksas 4 reizes.
 • Papildus 2021. gadā tiks izveidota jauna 3 000 tonnu liela apjoma ķīmisko vielu noliktava, kas ievērojami uzlabos ikdienas darbu ar liela apjoma ķīmiskajām vielām.

Parvaldība

Mēs ticam, ka laba korporatīvā pārvaldība nodrošina mūsu mērķu sasniegšanu. Uzņēmuma pārvaldība ir veidota tā, lai nodrošinātu, ka tas ilgtermiņā var darboties patstāvīgi.

 • Uzņēmumu vada valde ar nodaļu vadītāju atbalstu, tādējādi nodrošinot daudzpusīgu viedokli un diskusiju iespējas par katru atsevišķu jautājumu.
 • Izveidotā digitālā pārskatu sistēma un ERP vadības sistēma palīdz pārraudzīt katru uzņēmuma darbības daļu.
 • Skaidri definēti administrēšanas, klientu apkalpošanas, korporatīvās kultūras principi palīdz uzņēmuma ikdienas darbā.  
 • SIA CrossChem ievēro visas juridiskās prasības un ierobežojumus, maksājot visus nodokļus.
 • Uzņēmējdarbības nozare ir godīga un caurskatāma, klientu portfelis ir plašs, rūpīgi analizēts.
lv
en
lv
lv
en
lv
Jaunums!
Uzpilde tagad vēl ērtāka ar CrossChem AdBlue uzpildes staciju aplikāciju!​