Investoriem

Saņem paziņojumus par svarīgām ziņām vai notikumiem un investīciju piedāvājumiem.

Atskaites un prezentācijas

Kontakti investoru attiecībām

Ričards Andersons, valdes priekšsēdētājs
E-pasts: board@crosschem.com
Tel: +371 26624000 (birojs)

Subscribe to the CrossChem investors newsletter!
lv
en
lv
lv
en
lv