CrossChem digitalizē AdBlue® ražošanu

Sadarbībā ar Norvēģijas grantu (Norway Grants) programmu, pašmāju uzņēmums CrossChem savā ražotnē Olainē ir izveidojis jaunu, digitalizētu AdBlue® ražošanas un fasēšanas līniju. Projektā investēti teju 300 tūkstoši eiro.  

Jaunā ražošanas un fasēšanas līnija ir daļa no inovatīvā un augstvērtīgā produkta AdBlue® EVO ieviešanas projekta. Tā īstenošanai CrossChem izveidota īpaša programmatūra, kas nodrošina un uzrauga ražošanas procesa darbību. Digitalizētā ražošanas līnija sastāv no vairākiem sektoriem, kas iekļauj AdBlue® ražošanu noteiktās partijās, uzglabāšanu lielākos apjomos un fasēšanu dažādu tilpumu tarā. Attīstot ražošanas procesu, CrossChem pietuvojas vienai no uzņēmuma prioritātēm – procesu automatizācijai.  

Ričards Andersons, CrossChem valdes priekšsēdētājs, uzsver: “Lepojamies, ka CrossChem turpina digitalizēties – efektivizējam darbinieku ikdienu, samazinām kļūdu koeficientu un elektroenerģijas patēriņu. Jaunā ražošanas un fasēšanas līnija ir pēdējais solis darbā pie CrossChem radītā AdBlue® EVO nonākšanas tirgū. Jaunā ražošanas un fasēšanas līnija ļaus apgādāt tirgu ar nepieciešamajiem produkta apjomiem. Šobrīd iekārta ir uzstādīta un pabeigta, to testējam un pielāgojam programmatūru.”

EVO ir jaunākās paaudzes AdBlue® versija, kas spēj strādāt gan paaugstinātas slodzes, gan zemas temperatūras apstākļos. Kopumā produkta ieviešanas projektā ieguldīts nepilns miljons eiro, no kuriem 223 tūkst. eiro ir Norvēģijas grantu programmas “Bizness un Inovācijas” atbalsts.

Jaunums!

Uzpilde tagad vēl ērtāka ar CrossChem AdBlue uzpildes staciju aplikāciju!

Par Norvēģijas grantiem:

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

  1. Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
  2. Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
  3. Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
  4. Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
  5. Tieslietas un iekšlietas


Par projektu:

Projekts “Jaunu produktu ieviešana ražošanā SIA “CrossChem”” saņem grantu 223 137 EUR apmērā no Norvēģijas. Projekta mērķis ir ieviest ražošanā jaunu produktu AdBlue® EVO.

lv
en
lv
lv
en
lv
Jaunums!
Uzpilde tagad vēl ērtāka ar CrossChem AdBlue uzpildes staciju aplikāciju!​