CrossChem saņem Zaļās izcilības balvu

Šodien īpašā apbalvošanas ceremonijā Latvijas uzņēmums, auto ķīmijas ražotājs SIA CrossChem saņēmis balvu “Zaļā izcilība 2022” nominācijā ķīmiskā rūpniecība. Šī ir vides nozares augstākā atzinība, ko pasniedz Valsts vides dienests (VVD), izvērtējot uzņēmuma attīstību, sadarbību ar sabiedrību, kā arī atbilstību vides prasībām. 

“Zaļā izcilība” ir vides aizsardzības nozares novērtējums par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā – CrossChem savu pienesumu vides uzlabošanai sniedz, ražojot produktus, kas palīdz mazināt transporta nozares radīto piesārņojumu un kaitīgo ietekmi uz gaisa kvalitāti. Turklāt uzņēmums produkciju fasē pārstrādājamā iepakojumā, kas tiek vairākkārtīgi izmantots. Šī CrossChem atkārtotās uzpildes iniciatīva ļāvusi vides saglabāšanas procesā iesaistīt vairākus desmitus tūkstošu klientu. Uzņēmuma produktu portfelis ir plašs – bez AdBlue® CrossChem Latvijā ražo arī vējstiklu šķidrumus, antifrīzus, siltumnesējus, mēslošanas līdzekļus, dezinfekcijas šķidrumus, pretberzes piedevas, kā arī AUS40, kas ir īpaša sastāva AdBlue® kuģiem.

“Ilgtspējīgas ķīmiskās rūpniecības uzdevums ir uzlabot dabas resursu izmantošanas efektivitāti. Mūsu nozare veicina inovācijas, attīstot ražošanas procesus un produktu apsaimniekošanas praksi, kas vienlaikus ļauj sasniegt cilvēku veselības un vides aizsardzības mērķus. Esam apņēmušies līdz 2040. gadam kļūt oglekļa neitrāli, un uz to arī tiecamies savā ikdienas darbā. Lepojamies, ka mūsu ceļš uz mērķi tiek novērtēts, un varam pievienoties to uzņēmēju lokam, kas aktīvi rīkojas, lai samazinātu savu un klientu ietekmi uz vidi,” tā Ričards Andersons, CrossChem valdes priekšsēdētājs. 

Šogad Zaļo izcilības balvu saņēmuši izcilākie vides sargātāji 11 nominācijās – tie uzņēmumi, kas aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā. VVD apbalvojumus pasniedz jau septīto gadu.

lv
en
lv
lv
en
lv
Jaunums!
Uzpilde tagad vēl ērtāka ar CrossChem AdBlue uzpildes staciju aplikāciju!​